Revsunds
Honung
En Jämtländsk delikatess 
  


Följ oss för senaste nytt!
 

 

 
 
     [
Tillbaka]
Om Revsunds Honung
(produktinformation)
 
 
Hur förvaras honung?
Honung långförvaras svalt och mörkt. Honung kan även förvaras vid rumstemperatur vid direkt användning.
Man ska då undvika temperatursvängningar och direkt solljus. Honung kan ibland bilda ett rimfrostliknande
mönster på insidan av burken. Detta är ett tecken på låg vattenhalt och påverkar inte smaken.
   
En ren produkt...
Cirka 90% av Jämtlands yta består av skog- och vildmark, 9 % av vatten och mindre än 1% av jordbruksmark.
Jordbruket i vårt område består i stort sett endast av vallodling, varav största delen odlas på ekologisk sätt.
Än så länge har bisamhällena i Jämtland varit fria från sjukdomar och parasiter. Vi behöver alltså inte behandla
våra bisamhällen med läkemedel. Därför kan vi lugnt säga att chansen att hitta residuer av bekämpningsmedel
eller medicin i våra produkter är nihil. Vi levererar en ren produkt!
 
    Våra Bigårdar
   
Revsunds Honungs bigårdar ligger runt den vackra Revsundssjön i Jämtland. Det Jämtska landskapet
     runt Revsundssjön
 består av skog- och jordbruksmarker. Vi har en stor andel ekologiskt brukad mark i
     Jämtland, faktiskt störst i hela Sverige¹.
 
     Våra Bin
    
Vi odlar Nordiska bin. Det Nordiska biet, Apis m. mellifera, är Nordeuropas inhemska bi och var
     utrotningshotat för ca. 25 år sedan. Apis m. mellifera, är mörkt brunt till svart - en anpassning till ett
     nordligt klimat.

                     

 
     Vår honung
    
Vår honung har en rik smak och kommer till största delen från vilda blommor i den Jämtländska floran.
     Maskros, mjölkört, vitklöver, lingon, blåbär, hallon och vissa år ljung är några av de växter som ger vår
     honung den rika smaken.
     Eftersom vi 'skattar' våra bisamhällen bara en gång per år, i slutet av sommaren, kan vi lungt säga att vi
     har hela sommaren i en burk.

    
Honung består av olika sorters sockerarter (mestadels glukos och fruktos), vatten och olika mineraler,
     vitaminer, enzymer, pollen, etc. Beroende på vilka växter bina har besökt för att samla nektar har
     honung olika färg och smak.
     Honungens hårdhetsgrad kan vara från mycket hård till nästan flytande. Nektar som innehåller mycket
     fruktos ger en mjukare honung. Svenska blommor har för liten halt av fruktos för att den svenska
     honungen skall bli flytande.

     Vår honung produceras för en stor del på naturens villkor och kan därför från år till år variera i smak, färg
     och hårdhet.
 
     Honungens näringsvärde²
     Energi 1391 kJ/ 322 kcal,  protein 0,3 g,  fett 0,0 g,  kolhydrater 81,5 g,  fiber 0,0 g,  vatten 18,0 g,
     monosackarider 21,0 g,  disackarider 3,7 g,  sackaros 0,8 g,  riboflavin 0,04 mg,  vitamin C 2 mg,
     niacin 0,3 mg, vitamin B6 0,02 mg,  fosfor 6 mg,  jod 1 µg,  järn 0,05 mg,  kalium 51 mg,  natrium 5 mg,
     magnesium 3 mg.
 
     Vår kvalitet
    
Den honung vi säljer har en vattenhalt på max. 20%. Honung kan ibland bilda ett rimfrostliknande mönster
     på insidan av burken. Detta är ett tecken på låg vattenhalt och påverkar inte smaken.
     Vid tappningen kan honungen behöva värmas. Vid värmning av honung över 40°C. förstör man en stor
     del av honungens nyttiga enzymer. Vi värmer inte vår honung mer än nödvändig (ca.35°C.) så att vår
     honung innehåller så mycket nyttiga enzymer som möjligt.
    

     Vi är medlem i Biodlingsföretagarna och i Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR) och säkrar vår kvalitet
     genom att jobba efter:
Säker honung – Biodlarnas nationella branschriktlinje för hantering av honung och
    
Bihusesyn - ett verktyg för egenkontroll inom biodlingen.

    

Vid frågor kan du nå oss på:

   info@revsundshonung.se

 

    ¹ Ur broschyren: Jämtlandshonung - en ren smakrikedom (LRF 2012)        ² Källa: www.honungsringen.se

© 2018, Revsundshonung