Om Revunds Honung


Om Revsunds Honung

(produktinformation)

 

 

Hur förvaras honung?
Honung långförvaras svalt och mörkt. Honung kan även förvaras vid rumstemperatur vid direkt användning.

Man ska då undvika temperatursvängningar och direkt solljus. Honung kan ibland bilda ett rimfrostliknande

mönster på insidan av burken. Detta är ett tecken på låg vattenhalt och påverkar inte smaken.

   

En ren produkt...
Cirka 90% av Jämtlands yta består av skog- och vildmark, 9 % av vatten och mindre än 1% av jordbruksmark. Jordbruket i vårt område består i stort sett endast av vallodling, varav största delen odlas på ekologisk sätt . Varroaparasiten har nu kommit till Jämtland. Vi behandlandlar våra smittade samhällen enbart med godkända,ekologiska bekämpningsmedel. Därför kan vi lugnt säga att chansen att hitta residuer av bekämpningsmedel eller läkemedel i våra produkter är nihil. Vi levererar en ren produkt!

 


   


Våra Bigårdar
Revsunds Honungs bigårdar ligger runt den vackra Revsundssjön i Jämtland. Det Jämtska landskapet
runt Revsundssjön består av skog- och jordbruksmarker. Vi har en stor andel ekologiskt brukad mark i
Jämtland, faktiskt störst i hela Sverige¹.

 

Våra Bin
Vi odlar Nordiska bin. Det Nordiska biet, Apis m. mellifera, är Nordeuropas inhemska bi och var

utrotningshotat för ca. 25 år sedan. Apis m. mellifera, är mörkt brunt till svart - en anpassning till ett

nordligt klimat.

     


          


Vår honung
Vår honung har en rik smak och kommer till största delen från vilda blommor i den Jämtländska floran.

Maskros, mjölkört, vitklöver, lingon, blåbär, hallon och vissa år ljung är några av de växter som ger vår 
honung den rika smaken. 
Eftersom vi 'skattar' våra bisamhällen bara en gång per år, i slutet av sommaren, kan vi lungt säga att vi
har hela sommaren i en burk.


Honung består av olika sorters sockerarter (mestadels glukos och fruktos), vatten och olika mineraler,
vitaminer, enzymer, pollen, etc. Beroende på vilka växter bina har besökt för att samla nektar har 
honung olika färg och smak. 
Honungens hårdhetsgrad kan vara från mycket hård till nästan flytande. Nektar som innehåller mycket
fruktos ger en mjukare honung. Svenska blommor har för liten halt av fruktos för att den svenska 
honungen skall bli flytande.

Vår honung produceras för en stor del på naturens villkor och kan därför från år till år variera i smak, färg
och hårdhet.

 

Honungens näringsvärde²

Energi 1391 kJ/ 322 kcal,  protein 0,3 g,  fett 0,0 g,  kolhydrater 81,5 g,  fiber 0,0 g,  vatten 18,0 g,

monosackarider 21,0 g,  disackarider 3,7 g,  sackaros 0,8 g,  riboflavin 0,04 mg,  vitamin C 2 mg,

niacin 0,3 mg, vitamin B6 0,02 mg,  fosfor 6 mg,  jod 1 µg,  järn 0,05 mg,  kalium 51 mg,  natrium 5 mg,

magnesium 3 mg.

 

Vår kvalitet
Den honung vi säljer har en vattenhalt på max. 20%. Honung kan ibland bilda ett rimfrostliknande mönster
på insidan av burken. Detta är ett tecken på låg vattenhalt och påverkar inte smaken.
Vid tappningen kan honungen behöva värmas. Vid värmning av honung över 40°C. förstör man en stor
del av honungens nyttiga enzymer. Vi värmer inte vår honung mer än nödvändig (ca.35°C.) så att vår
honung innehåller så mycket nyttiga enzymer som möjligt.
    

Vi är medlem i Biodlingsföretagarna och i Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR) och säkrar vår kvalitet
genom att jobba efter: Säker honung – Biodlarnas nationella branschriktlinje för hantering av honung och 
Bihusesyn - ett verktyg för egenkontroll inom biodlingen.


    

Vid frågor kan du nå oss på:

info@revsundshonung.se

 

   


 ¹ Ur broschyren: Jämtlandshonung - en ren smakrikedom (LRF 2012)        ² Källa: www.honungsringen.se